آموزش دروپال

×

پیغام وضعیت

  • google_tag
  • status check 1
  • path check 1
  • role check 1
  • after alter 1
display suite module

طراحی قالب دروپال با استفاده از تکنیک و روش های مختلفی انجام می شود که در این بخش از آموزش دروپال ، به آموزش ماژول display suite خواهیم پرداخت. ماژول پرکاربرد و بسیار ساده ds  یا Display suite قطعا در طراحی سایت دروپالی به شما کمک بسیاری خواهد کرد.