اطلاعات کاربری جهت ورود به سایت چیست ؟

×

پیغام وضعیت

  • google_tag
  • status check 1
  • path check 1
  • role check 1
  • after alter 1
تصویر drupalthemes

نام کاربری و گذرواژه جهت ورود به صفحه مدیریتی در تمامی قالب های دروپال تم بصورت زیر می باشد :
نام کاربری : admin
پسورد : admin

علاوه بر اینکه در قالب های دروپالی  دانلود شده یک فایل با نام information.txt وجود دارد که شامل  اطلاعات پیش فرض دیتابیس و اطلاعات مدیریتی می باشد.