امکانات قالب های دروپالی طراحی شده رو کجا می تونم ببینم ؟

×

پیغام وضعیت

  • google_tag
  • status check 1
  • path check 1
  • role check 1
  • after alter 1
تصویر drupalthemes

تمام قالب های دروپالی طراحی شده دارای توضیحات و جزئیاتی شامل امکانات قالب ، تکنولوژی استفاده شده ، ماژول های نصب شده وتصاویری از صفحات مختلف قالب می باشد که در صفحات داخلی قالب نمایش داده شده است.