دیتابیس قالب ها رو از کجا باید دانلود کنیم ؟

×

پیغام وضعیت

  • google_tag
  • status check 1
  • path check 1
  • role check 1
  • after alter 1
تصویر drupalthemes

در صفحه گیت هاب قالب های دروپال تم ، یک فایل با نام خود تم (بطور مثال برای قالب rabbit  دیتابیس با نام rabbit.sql  می باشد) به عنوان فایل دیتابیس وجود دارد.جهت آپلود دیتابیس نیاز به هیچ گونه تغییر و تنظیمات خاص نمی باشد.