افکت در قالب دروپال

ihover css library for drupal

طراحی قالب دروپال با استفاده از برخی کتابخانه های سبک و پرکاربرد بسیار ساده و راحت تر خواهد شد.در این آموزش دروپال میخواهیم کتابخانه ihover رو معرفی کنیم که مجموعه افکت های زیبایی رو با انمیمشن برای ما ایجاد خواهد کرد.
استفاده از این افکت ها در بخش های مختلف سایت دروپال کاربرد خواهد داشت.مثلا بخش های : معرفی محصولات ، نمونه کارها ، مقالات ، معرفی پروژه ها ، معرفی مشتریان ، خدمات شرکت و...