ماژول ds

display suite module

طراحی قالب دروپال با استفاده از تکنیک و روش های مختلفی انجام می شود که در این بخش از آموزش دروپال ، به آموزش ماژول display suite خواهیم پرداخت. ماژول پرکاربرد و بسیار ساده ds  یا Display suite قطعا در طراحی سایت دروپالی به شما کمک بسیاری خواهد کرد.