اطلاعات کاربری جهت ورود به سایت چیست ؟

تصویر drupalthemes

نام کاربری و گذرواژه جهت ورود به صفحه مدیریتی در تمامی قالب های دروپال تم بصورت زیر می باشد :
نام کاربری : admin
پسورد : admin

علاوه بر اینکه در قالب های دروپالی  دانلود شده یک فایل با نام information.txt وجود دارد که شامل  اطلاعات پیش فرض دیتابیس و اطلاعات مدیریتی می باشد.